YASAL NOT

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

1. Amaç

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “NATURELGAZ”) olarak, siz https://www.naturelgaz.com/ (“İnternet Sitesi”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile çerezler hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz
NATURELGAZ tarafından çerezler vasıtasıyla herhangi bir şekilde kişisel verileriniz toplanmamaktadır veya işlenmemektedir.

2. Kapsam

Politika’daki hüküm ve prensipler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikte olan ve fiziksel ve dijital ortamlarda bulunan her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan saklama ve imha prensiplerini kapsar.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde
Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla herhangi bir kişisel veriniz işlenmemektedir. Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme Metni’ni okuyunuz.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3.kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
  4. KVKK 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme;
  5. Kişisel verilerinizin KVKK 7.maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  6. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  7. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193 İç Kapı No:2 34394 Şişli/İstanbul