İŞ MODELİ

CNG’NİN ÖZELLİKLERİ

Doğalgaz dağıtım şebekesinden alınan gaz, özel CNG kompresörleri ile 200 – 250 bar basınca kadar sıkıştırılıp değişik kapasitede seri bağlanmış tüplerde veya daha geniş hacimli yüksek basınç tanklarında depolanır.

CNG'nin Fiziksel Kimyasal Özellikleri BİRİM
Molekül Ağırlığı 16.4 gr/mol
Kaynama Noktası -162 °C
Donma Noktası -182 °C
Parlama Noktası -188 °C
Buharlaşma Gizli Isısı 504 kJ/kg
Kritik Sıcaklık -82.5 °C
Kritik Basınç 42.95 bar
Kendiliğinden Tutuşma Noktası 537 °C
Patlama Limiti %5-15
Gaz Yoğunluğu 0.66 kg/Sm3
Özgül Ağırlık 0.55 (Hava=1)
Renksiz, kokusuz, zehirsiz, boğucu, çok yanıcı


CNG'nİn Bİleşİmİ %
Metan (CH4) 70 - 90
Etan (C2H6) 5 - 15
Propan(C3H8) ve Bütan (C4H10) <5
CO2, N2, H2S, vb. geriye kalanı