İŞ MODELİ

DÖKME CNG1"Compressed Natural Gas (CNG)" yani "Sıkıştırılmış Doğal gaz", ekonomik, güvenli, konforlu ve en temiz yakıt olan doğal gazın, yaklaşık 200-250 bar basınç altında özel stok ünitelerinde depolanmış halidir.

CNG, yüksek basınç altında gaz fazında taşınmakta, basıncın düşürülmesiyle yine gaz fazında tüketime sunulmaktadır.
Naturelgaz, ekonomik, güvenli, çevreci yakıt olan doğal gazı; TSE ve Uluslararası standartlara uygun şekilde, boru hattıyla ile doğal gaz ulaştırılamayan bölgelere, karayoluyla ulaştırmaktadır.
Tüm doğal gaz kullanım alanlarında rahatlıkla uygulanan Naturelgaz'ın CNG sistemi, büyük sanayi kuruluşlarından küçük işletmelere kadar geniş bir yelpazede doğal gaz tüketim ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
CNG, motorin ve benzin ile kıyaslandığında daha düşük emisyon değerlerine sahip olduğundan, yaygın olarak taşıt araçlarında da Oto CNG olarak kullanılmaktadır.

 • CNG, kriyojenik tanklarda -168 °C sıcaklıkta ve sıvı fazda muhafaza edilmekte olan LNG’e göre daha güvenli midir?
  CNG, stok ünitelerinde tam dolu iken 200 bar basınç altında muhafaza edilmekte, TÜV tarafından onaylı Basınç Düşürme Sistemi ile müşterilerin talep ettiği herhangi bir basınca düşürülmekte ve elektronik kontrol sistemi sayesinde de bu basınç sabit tutulmaktadır. Sistemdeki yüksek basıncın bir tehlike oluşturacağı yönünde iddialara karşı çarpıcı bir örnek olarak, hastanelerde hastanın başucunda bulunan oksijen tüplerinin de 230 bar basınca sahip olduğunu, ancak gerekli mühendislik tedbirleri ile sorunsuz olarak işletilebildiği gösterilebilir.

 • CNG tankları gaz fazda, 200-250 bar basınçta birbirine paralel bağlı onlarca küçük tanktan oluşmakta, tankların içindeki gaz kullanılıp bitince yeni tank grubu ile değiştirildiğinden ve LNG'de olduğu gibi sabit tanklar olmayıp kullanıldıkça boş ve dolu tank grupları yer değiştirildiğinden daha tehlikeli değil midir?
 • Konu emniyet açısından analiz edildiğinde; işletmede, stok edilen doğal gazın daha küçük birimler içinde ve daha az miktarda stok edilmesi, olası bir kaçak, yangın ve patlama risklerinin en alt seviyede tutulması anlamına gelmektedir.

 • LNG’e göre daha fazla CNG tankerinin işletmeye giriş yapması tehlike oluşturmaz mı?
  Daha az sayıda LNG tankerinin işletmeye giriş-çıkış yapması bir güvenlik avantajı olarak değerlendirilebileceği gibi, her biri 30,000 m3 doğal gaz taşıyan aracın işletme içinde bulunması bir tehlike olarak da değerlendirilebilir. Yangın ve patlama riskleri araç trafiğinden ziyade ortamdaki gaz miktarıyla alakalı olduğundan ve LNG sisteminde CNG’ye göre, işletme şartlarında en az 8 kat daha fazla doğal gaz stok edildiğinden CNG sistemi çok daha güvenlidir.

 • LNG’nin Üst Isıl Değeri daha yüksek, bu durumda daha ekonomik değil mi?
  EPDK hükümlerine göre doğal gaz m3 değil, Sm3 ve kWh olarak fatura edildiğinden yukarıda bahsi geçen durum gerçek dışı yanlış bir değerlendirme olup, CNG teklif fiyatındaki avantaj aynen geçerlidir. Kaldı ki, yüzlerce işletme bahsi geçen hesaplamaları yaptıktan sonra CNG kullanımına başlamış ve kullanım esnasında da bu hesaplamaları doğrulamıştır.

 • LNG 4 bar basınçta sıvı fazda depolanırken, CNG 200 bar basınçta gaz fazda depolanmaktadır. Bu nedenle kaza, patlama ve yangın riski daha yüksek değil midir?
  LNG’nin 4 bar, CNG’nin ise 200 bar basınçla ile stok edilmesinden ötürü daha tehlikeli olduğu yönündeki görüşlere karşı, yukarıdaki maddeler de belirtildiği gibi, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Ortamdaki gaz miktarı (ki LNG’de bu CNG’ye göre en az 8 kez fazladır) olası bir yangın / patlama esnasında tahribat gücünü etkileyen ana etkendir.