KİMYA İŞLETMELERİ

KİMYA İŞLETMELERİ
Kimya İşletmelerine sunduğumuz hizmetler

  • Doğalgaz kullanım analizi : günlük, aylık, yıllık
  • Otomatik sevkiyat yönetim sistemi
  • Sayaçların uzaktan okunması
  • Palet basınçlarının uzaktan okunması
  • 4 gün içerisinde doğalgaz sisteminin kurulması
  • Özel eğitimli personel ile CNG ikmali
  • Serbest Bölge içerisinde özel ihracat rejimi ile ikmal


Kimya İşletmelerine sunduğumuz hizmetler

CNG Yüksek Verimlidir Pik Çekişlerde % 9’e varan operasyonel verim farkı
Örneğin pik (1,000 Sm3/saat üzeri) çekişlerde sıvılaştırılan yakıtların buharlaşma hızı yeterli olamayabilmekte, sistemde gaz basıncı düşüklüğü ve dolayısıyla üretim kapasitesinde düşüş yaşanabilmektedir. Büyük müşterilerimizin tecrübesi; CNG kullandıklarında %9 tasarruf sağlayabildiği yönündedir.
Stok Maliyeti Yoktur CNG Sayaç ile fatura edilir, kullanıldığı kadar ödenir.
İlave Maliyetler Yoktur Fuel Oil sistemlerindeki gibi boru hattı izolasyonu ve bakım maliyeti yoktur.
Alternatif Sistem İstenirse CNG sistemi yanına LNG sistemi de konulabilir ve Naturelgaz otomatik olarak ikmal kaynağını değiştiren sistem kurabilmektedir.
Doğalgaz Tesisatı CNG için kullanılan 1. Kademe basınç düşürme merkezleri ile 2. kademe basınç düşürme merkezleri EPDK onaylı Müşavir onayları ile inşa edilmektedir.