i Naturel Gaz || MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

1 Sm³ doğal gaz, 15 °C ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ doğal gaz hacmine eşittir.

Satış fiyatlarında, doğal gazın 9.155 kcal/Sm³ üst ısıl değeri esas alınmaktadır.

 

Faturalandırma Esasları ve Teknik Şartnameler

 

CNG

Naturelgaz, CNG formundaki doğal gazı sayaç ile faturalandırmaktadır.

Sayaç Stdm³ cinsinden doğal gazı ölçer. Ölçülen doğal gaz miktarı söz konusu fatura dönemi için BOTAŞ’tan resmi belgeyle alınan kalorifik değer ile çarpılarak doğal gaz tanımındaki Sm³ bulunur.

Bu sistem doğal gaz boru hattındaki sayaç ve faturalaşma sistemiyle aynıdır.

CNG Fiyat Hesaplama Tablosu

CNG Teknik Şartnamesi

LNG

Sıvı haldeki LNG BOTAŞ ve Egegaz LNG terminallerinden alınır, özel LNG tankerleri ile taşınır ve müşteri sahasındaki LNG tanklarında depolanır, evaporatörler (buharlaştırıcı) vasıtası ile yeniden gazlaştırılarak müşteri kullanımına sunulur.

Satış fiyatını oluşturan unsurlar; BOTAŞ / Egegaz’ın LNG tarifesi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yatırım payı, taşıma ve diğer giderler ile Naturelgaz kar payıdır.

Fiyat oluşumunda motorin ve TÜİK / ÜFE verileri de dikkate alınmaktadır.

Ölçüm ve faturaya esas tutar hesaplaması ekli Örnek Fiyat Hesaplama tablosu ile yapılır.

CNG Fiyat Hesaplama Tablosu

LNG Fatura Hesaplama Tablosu

LNG Teknik Şartnamesi