i Naturel Gaz || İŞE ALIM

İŞE ALIM

İŞE ALIM

Naturelgaz ailesine katılan arkadaşlarımızın, Naturelgaz değerleriyle örtüşen kişisel özelliklere ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip olmasına önem veriyoruz.

Bu anlamda işe alımlarımızda, fırsat eşitliği ilkemiz çerçevesinde, gerekli yetkinlikler ve teknik bilgilerin yanı sıra işin niteliklerine ve kurum kültürüne uygun özelliklere sahip adayların seçilmesini sağlamaya özen gösteriyoruz.

Bu öncelikler doğrultusunda işe alım sürecimizde yetkinlik bazlı mülakat ve vaka çalışması gibi çeşitli araçlardan yararlanıyoruz.