i Naturel Gaz || CNG / LGN'NİN ÖZELLİKLERİ

CNG / LGN'NİN ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ

Doğal gaz; fosil kaynaklı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif olan, Metan (CH4), Etan (C2H8), Propan(C3H8), Bütan (C4H10), Karbondioksit (CO2), Azot (N2), Helyum (He) ve Hidrojen sülfür (H2S) gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Yandığında kül ve kükürt bileşikleri oluşturmaz, asit yağmurlarına neden olmaz. Günümüzde değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak konut, işyeri, resmi kurum ve endüstride kullanılmaktadır.

Doğal gaz, boru hatları haricinde CNG olarak gaz formunda veya LNG olarak sıvı formda iletilmektedir.