i Naturel Gaz || POZİTİF ENERJİYLE GELECEĞE...

POZİTİF ENERJİYLE GELECEĞE...

POZİTİF ENERJİYLE GELECEĞE...

İK Vizyonumuz

En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın memnuniyetini, motivasyonunu, yetkinliklerini ve performansını sürekli geliştirmek ve stratejik iş ortağı olarak verimli, etkin, yaratıcı İK uygulamalarıyla fark yaratmaktır.

İK Politikamız

  • Şirketimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda organizasyonu, İK sistem ve süreçlerini sürekli gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, verimli bir organizasyon yapısı ve etkin İK süreçleri ile Naturelgaz’ın başarısına katkıda bulunmak
  • Organizasyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, potansiyeli yüksek, işine karşı heyecan duyan, işini ve ekibini geliştirmeyi hedefleyen, öğrenmeye ve gelişime açık, pozitif enerjiye sahip adayları Naturelgaz ailesine kazandırmak
  • Tüm çalışanlarımızın performansını sürekli takip ederek, organizasyonun gelişen ihtiyaçlarına göre çalışanlarımızın yetkinliklerinin gelişimine, kariyer ve performans yönetimlerine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirmek
  • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate alarak, memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığı güçlendirici yaklaşımlar geliştirmek, çalışanlarımızın kendilerini değerli hissedecekleri, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir çalışma ortamı yaratmak
  • Ortak bir vizyon doğrultusunda, bir takım olarak hareket edebilen, «ben» yerine «biz» diyebilen, sorumluluk bilinci ve farkındalığı yüksek bir ekip ile katılımcı, şeffaf ve yaratıcılığa değer veren bir kurum kültürü oluşturmak