i Naturel Gaz || PERFORMANS YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

Naturelgaz’da uygulanmakta olan performans yönetim sisteminin en önemli amacı, çalışanlarımızın performanslarını objektif bir şekilde değerlendirerek en üst noktaya taşımak ve potansiyellerini ortaya çıkarmaktadır.

Naturelgaz’ın hedefleri doğrultusunda iş performansının ölçülmesi için çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı olarak iş hedefleri konusunda anlaşmaya varırlar. Hedeflere ulaşmada alınacak aksiyonlar ile ihtiyaç duyulan yetkinlikler tespit edilerek çalışanlar ile birlikte bir yol haritası çizilir. Dönem içinde sürekli performans takibi yapılarak yapıcı geribildirimler verilir.

Performans değerlendirme sürecinde, çalışanın güçlü ve gelişime açık yönleri tespit edilir, kariyer hedefi ile görev ve sorumlulukları doğrultusunda eğitim ve gelişim planlaması yapılır.