Halka Arz Belgeleri

Halka Arz Belgeleri

Halka arz amacıyla SPK’ya başvurulmuş olup, İzahname henüz onaylanmamıştır. İzahname’nin incelenen ve onaylanmamış kopyası, Şirket’in merkezinde incelemeye hazır olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Naturelgaz (www.naturelgaz.com), halka arzda satışa aracılık edecek lider yetkili kuruluş Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.vakifyatirim.com.tr) ve eş lider yetkili kuruluş Global Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.global.com.tr) web sitelerinde yayımlanmıştır ve SPK onayı sonrası kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecek ve yayımlanacaktır. Yatırım kararlarının İzahname’nin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

EPDK raporlarına ve Şirket tahminlerine göre Naturelgaz, 2020 yıl sonu itibarıyla satış hacmi bakımından Türkiye taşımalı doğal gaz pazarında lider konumdadır.