i Naturel Gaz || Kuyu CNG

Kuyu CNG

Kuyu CNG

Doğalgaz kuyularında yapılan sondaj ve analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen rezervlerin doğalgaz boru hattı bağlantı yatırımını karşılayacak potansiyelde olmadığı ve/veya coğrafi sebeplerle boru hatlarına ulaşım imkanlarının mümkün olmadığı kuyularda bulunan doğalgazın CNG sistemi ile değerlendirilerek Türkiye’ye kazandırılması faaliyetleridir.